Werkwijze

logopedie-zonhoven

Genkerbaan 93-1  3520 Zonhoven


Werkwijze

 

  • Men neemt contact op met een kinderarts of NKO-arts om een voorschrift te vragen voor een logopedisch aanvangsbilan.
  • In de logopediepraktijk wordt er een intake-gesprek en een logopedisch onderzoek gedaan.
  • Met deze resultaten van het logopedisch onderzoek wordt er terug een voorschrift gevraagd bij de arts voor logopedische behandeling.
  • Het voorschrift en het bijbehorend verslag van de logopediste worden opgestuurd naar het ziekenfonds.
  • Ondertussen kan de behandeling wel al opstarten.

 

Om de   behandeling te optimaliseren is het belangrijk op bepaalde tijdstippen een  multidisciplinair overleg te hebben.

Er wordt bijgevolg nauw samengewerkt met schooldirectie, zorgcoördinator, leerkracht, CLB, artsen, tandarts, psycholoog,….

Articulatie Spreken Lezen Rekenen Leerstoornissen Schrijven