Kostprijs

logopedie-zonhoven

Genkerbaan 93-1  3520 Zonhoven


 

Wat is de kostprijs van een logopedische behandeling?

 

Bij een zelfstandige logopedist wordt de behandeling per prestatie betaald. Het honorarium en het terugbetalingstarief  bij een geconventioneerd logopedist wordt wettelijk vastgelegd. Voor een aantal   stoornissen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit van de verzekerde in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Hiervoor is een voorschrift van een geneesheer(-specialist) vereist.

De criteria zijn opgenomen in de nomenclatuur logopedie. De adviserend geneesheer van de   mutualiteit beoordeelt het dossier.

Afhankelijk van de regio en de mutualiteit zijn er soms ook tegemoetkomingen voorzien in het kader van de aanvullende verzekering (bv. voor een eenvoudige spraakstoornis).

Het aandeel van de patiënt is meestal groter dan bij het RIZIV en ook het aantal zittingen is beperkt.

Vanaf 1 april 2020 gelden de volgende tarieven vastgesteld door het RIZIV:

 

Aard prestatie

Honorarium

Tegemoetkoming 75%

Remgeld

Tegemoetkoming 90%

Remgeld

Bilanzitting

per 1/2 uur

€ 32.83

€ 25.33

€ 7.50

€ 29.83

€ 3.00

Logopedisch evolutiebilan

€ 46.80

€ 35.80

€ 11.00

€ 42.30

€ 4.50

Therapiesessie

per 1/2 uur

€ 24.06

€ 18.56

€   5.50

€ 22.06

€ 2.00

Therapiesessie

per uur

€ 48.32

€ 37.32

€ 11.00

43.82

€ 4.50

 

Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV, die bedraagt ongeveer 75% van het honorarium (of 90% voor mensen met het WIGW-statuut). Terugbetalingstarieven binnen de aanvullende verzekering worden door de mutualiteiten zelfstandig bepaald, en kunnen dus zeer verschillend zijn van mutualiteit tot mutualiteit. Om de voorwaarden van deze aanvullende verzekering te kennen, kan u zich dus best informeren bij uw eigen mutualiteit.

 

•LET OP: ANDER TARIEF VOOR BEHANDELINGEN OP SCHOOL : € 23.24 per ½ uur : remgeld € 6.00 per ½ uur